วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

สพป.บร.4 ศึกษาดูงานด้าน ICT เพื่อการบริหารจัดการองค์กร

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ณ สพป.ขอนแก่น เขต 4 และ เขต 1 และศึกษาดูงานโครงการนำร่องการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ตามโครงการ Tablet One Per Child ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ "สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า"

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔๓ ระดับชาติ "สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า" เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

วันที่  22 มกราคม  2554  เครือข่ายองค์กรพัฒนาวิชาชีพครูบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 17) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์ร่มโพธิ์แก้ว ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก ผอ.ธีรวุฒิ  พุทธการี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

อำเภอสตึกจัดงานวันครูประจำปี 2554

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู บูรพาจารย์ ประกาศ เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติครู ผู้มีผลงานดีเด่น ภายใต้คำขวัญวันครู  2554 “ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า  บูชาครูของแผ่นดิน  ภูมินทร์ภูมิพล ” ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี  และการถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (84 พรรษา) 5 ธันวาคม  พ.ศ.2554

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กลุ่มโรงเรียนสตึก 3 จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 3-4  ธันวาคม พ.ศ.  2553   คณะครูและผู้บริหารกลุ่มสตึก 3  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 80  คน  ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัด สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในกลุ่มโรงเรียน  โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการของกลุ่มสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อำเภอสตึกจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2553

พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่  5 ธันวาคม  2553 ณ สนามที่ว่าการอำเภอสตึก  โดยมีนายยลยงค์  มีพืชน์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธี

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สพป.บร.4จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน 1 รุ่น รุ่น 474  ระหว่างวันที่  24-30 พฤศจิกายน 2553 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ต.เมืองลีง อำเภอจอพระ จังหวัดสุรินทร์

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สพป.บร.4 จัดพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา ปีการศึกษา 2553

เพิ่มคำอธิบายภาพ
วันที่  18  พฤศจิกายน  2553 เวลา เวลา 17.30 น.สปพ.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดพิธีเปิดงานมกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ภายใต้คำขวัญ "ศิลปหัตถกรรมล้ำคุณค่า ส่งเสริมภุมิป้ญาเด็กไทย เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล พัฒนาเด็กไทยสู่สากล" ณ ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ความปลอดภัย : ล้อรถยนต์หาย...ไปกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา  2553 ของ สปพ.บร.4 ระหว่างวันที่  18-19  พฤศจิกายน  2553 ณ โรงเรียน/หน่วยงานที่เป็นสถานที่แข่งขัน ในอำเภอนาโพธิ์และอำเภอพุทไธสง  ในส่วนของเวทีกลาง มีกิจกรรมถนนวิชาการ และพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา โดยกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ตลอดทั้งสองวัน

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2553 ภายใต้คำขวัญ "มหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิป้ัญญา" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60 ในวันที่  16-17 พฤศจิกายน  2553 ณ หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง