วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ชุมชนตะแบงแห่งปากคาบลำตะโคง ...ฤาจะเป็นเวนิชแห่งตะวันออก

จากสถานการณ์น้ำมูลที่ไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมา ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ หนุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากระดับน้ำที่หนุนสูงขึ้น 7.50 เมตร ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบ 30 ปี  ชุมชน หมู่บ้าน สถานที่ราชการถูกน้ำท่วมขังได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะนาข้าวที่กำลังออกรวงใกล้เก็บเกี่ยวจมน้ำแล้วเกือบ 30,000 ไร่

ระดับน้ำมูล “สตึก” บุรีรัมย์สูงสุดรอบ 30 ปี คาดสูญกว่า 20 ล้าน - งดแข่งช้างว่ายน้ำ

ุบุรีรัมย์ - ระดับ “น้ำมูล” ที่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หนุนสูงที่สุดในรอบ 30 ปี คาด บ้านเรือนไร่นาจมน้ำเสียหายกว่า 20 ล้าน ขณะสถานการณ์น้ำท่วมริมมูลอีก 3 อำเภอ “พุทไธสง-คูเมือง-แคนดง” นานร่วมสัปดาห์ ยังไม่ลดระดับ ระบุ หากระดับน้ำไม่ลดและไหลเชี่ยว อาจงดแข่งช้างว่ายน้ำในงานประเพณีแข่งเรือยาว หวั่นช้างเป็นอันตราย

น้ำทะลักโรงเรียนชุมชนบ้านสะแก ซ้ำเติมวิกฤตอุทกภัยในรอบ 50 ปี

สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอีสานตอนใต้ตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  ที่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขา  โดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์ น้ำจากแม่น้ำมูลได้ล้นตลิ่งและท่วมพื้ืนที่ในอำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง อำเภอแคนแดงและอำเภอสตึก ตามลำดับ

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553

น้ำท่วมโรงเรียนบ้านท่าเรือ อ่วมหนักรอบ 50 ปี

    ...สถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอีสานตอนใต้ตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  ที่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขา  โดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์ น้ำจากแม่น้ำมูลได้ล้นตลิ่งและท่วมพื้ืนที่ในอำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง อำเภอแคนแดงและอำเภอสตึก ตามลำดับ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2553

น้ำทะลักท่วม ร.ร.บ้านตะแบงสามัคคี วิกฤติในรอบ 25 ปี

 จากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครราชสีมา ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขา เช่น ลำตะคอง ลำพระเพลิง ลำเชียงไกร ลำมาศ สำสะแทด ลำตะโคง ได้เอ่อท่วมอำเภอพิมาย อำเภอโนนสูง อำเภอชุมพวง อำเภอเมืองยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ผ่านท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยอำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง อำเภอแคนดง และอำเภอสตึก น้ำได้ไหลทะลักล้นตลิ่ง ชุมชน สถานที่ราชการ  โดยเฉพาะสถานศึกษาสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สพป.บร.4 จัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหาร

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา จุดอำเภอสตึก ระหว่างวันที่  25-26 ตุลาคม  2553  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  อ.สตึกจ.บุรีรัมย์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 60 คน จำนวน 60 โรงเรียนและ 1 สาขา หลักสูตรอบรมประกอบไปด้วย

เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสถานศึกษาสังกัด สพป.บร.4

ตามที่ได้เกิดอุกภัยในหลายอำเภอในจังหวัดนครราชสีและมีแนวโน้มจะลุกลามมาในพื้นที่ อาจทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย จึงแจ้งขอให้โรงเรียนพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
        1. ให้ความร่วมมือกับกับศูนย์อำนวยการ ทุกระดับที่จัดตั้งขึ้น ในการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แจ้งสถานที่อบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) ทุกคนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
     อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อบรมที่ โรงแรมเกษมการ์เดน จังหวัดสุรินทร์ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2553 ลงทะเบียนเวลา 08.00 - 08.30 น.(จักได้ส่งแผนที่ให้ต่อไปครับ) แจ้งลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ 0828766068 ,0846050066  0892802968 หรือที่ num4ring@hotmail.com ,sittinoom4@gmail.com>

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จ.บุรีรัมย์ ปี 2553


จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับอำเภอสตึก และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงเจ้ายุทธจักรแห่งลำน้ำมูล ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 6 และ7 พฤศจิกายน 2553 ณ ลำน้ำมูล อำเภอสตึก

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

โครงการบกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (UTQ)

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประกาศแจ้งการลงทะเบียนพัฒนาครูทั้งระบบผ่านระบบเครือข่าย UTQONLINE
 ...สพป.บร.4 ได้ประชาสัมพ้นธ์แจ้งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในสังกัดทราบ เกี่ยวกับการลงทะเบียนพัฒนาครูทั้งระบบ( UTQONLINE )  (http://www.utqonline.net/) ซึ่งได้เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่  15 ตุลาคม  2553 เป็นต้นมา ...