วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ "สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า"

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔๓ ระดับชาติ "สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า" เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่

วันที่  22 มกราคม  2554  เครือข่ายองค์กรพัฒนาวิชาชีพครูบุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 17) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์ร่มโพธิ์แก้ว ต.บ้านแพ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก ผอ.ธีรวุฒิ  พุทธการี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

อำเภอสตึกจัดงานวันครูประจำปี 2554

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู บูรพาจารย์ ประกาศ เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติครู ผู้มีผลงานดีเด่น ภายใต้คำขวัญวันครู  2554 “ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า  บูชาครูของแผ่นดิน  ภูมินทร์ภูมิพล ” ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี  และการถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (84 พรรษา) 5 ธันวาคม  พ.ศ.2554