บ้านใหม่

กลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 1 1. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
 2. โรงเรียนบ้านหนองเรือ
 3. โรงเรียนบ้านโนนไฮ
 4. โรงเรียนวัดสมณวาส
 5. โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
 6. โรงเรียนบ้านทองหลาง
 7. โรงเรียนวัดชายอรัญ
 8. โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
 9. โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
 10. โรงเรียนวัดสระจันทร์โรงเรียนวัดเทพรังษีกลุ่มโรงเรียนบ้านใหม่ไชยพจน์ 2 1. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
 2. โรงเรียนบ้านหนองเรือ
 3. โรงเรียนบ้านโนนไฮ
 4. โรงเรียนวัดสมณวาส
 5. โรงเรียนวัดพลสุวรรณ
 6. โรงเรียนบ้านทองหลาง
 7. โรงเรียนวัดชายอรัญ
 8. โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม
 9. โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์
 10. โรงเรียนวัดสระจันทร์
 11. โรงเรียนวัดเทพรังษี

แผนที่โรงเรียนในสังกัดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

ขออภัย....กำลังรวบรวมข้อมลครับ