แคนดง

กลุ่มโรงเรียนแคนดง 1


 1. โรงเรียนบ้านยางทะเล
 2. โรงเรียนอนุบาลแคนดง
 3. โรงเรียนบ้านการะโก
 4. โรงเรียนบ้านโนนกลาง
 5. โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
 6. โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
 7. โรงเรียนบ้านสระบัว
 8. โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน
 9. โรงเรียนบ้านหนองสรวง
 10. โรงเรียนบ้านงิ้ว
กลุ่มโรงเรียนแคนดง 2 1. โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี
 2. โรงเรียนบ้านขามพิมาย
 3. โรงเรียนป่าหนาม
 4. โรงเรียนบ้านดงพลอง
 5. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
 6. โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
 7. โรงเรียนบ้านปอแดง
 8. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา
 9. โรงเรียนบ้านโคกสว่าง


แผนที่โรงเรียนในอำเภอแคนดง

ขออภัย....กำลังรวบรวมข้อมลครับ