นาโพธิ์

กลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 1

 1. โรงเรียนวัดท่าเรียบ
 2. โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์
 3. โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน
 4. โรงเรียนวัดบุปผาราม
 5. โรงเรียนบ้านคู
 6. โรงเรียนวัดพนมวัน
 7. โรงเรียนวัดสระทอง
 8. โรงเรียนอมรสิริสามัคคีโรงเรียนบ้านหัวช้าง
 9. โรงเรียนวัดชัยสมพร
 10. โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงกลุ่มโรงเรียนนาโพธิ์ 2


 1. โรงเรียนวัดฤาษีสถิตย์
 2. โรงเรียนวัดสิริมงคล
 3. โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
 4. โรงเรียนบ้านโคกกุง
 5. โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง
 6. โรงเรียนวัดธาตุ
 7. โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ
 8. โรงเรียนสามีคคีเทพอำนวย
 9. โรงเรียนบ้านโนนตาล

แผนที่โรงเรียนในอำเภอนาโพธิ์

ขออภัย....กำลังรวบรวมข้อมลครับ