วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อำเภอสตึกจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2553

พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่  5 ธันวาคม  2553 ณ สนามที่ว่าการอำเภอสตึก  โดยมีนายยลยงค์  มีพืชน์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธี


กำหนดการ
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  5  ธันวาคม  2553
อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคเช้า
        พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร  จำนวน  99  รูป  (บริเวณด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ) 
เวลา  
06.30  น.  
          -  ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พ่อค้า  ประชาชนทุกหมู่เหล่า  นำข้าวสารอาหารมาพร้อมกัน  
ณ  บริเวณพิธีหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติฯ  อำเภอสตึก
          -  พระสงฆ์  99  รูป  เดินทางมาถึงบริเวณเต็นท์พิธี  เจ้าหน้าที่ถวายน้ำปานะ
เวลา  07.00  น.
          - นายอำเภอสตึก  ประธานในพิธี  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
          - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
          - พิธีกรสงฆ์  อาราธนาศีล
          - ประธานสงฆ์ให้ศีล  ผู้มาร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน
          - ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
          - พระสงฆ์อนุโมทนา  (ประธานกรวดน้ำ)
          - ประธานและผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต  จำนวน  99  รูป
          - เสร็จพิธีทำบุญตักบาตร
          - คณะสงฆ์กลับ

การแต่งกาย -       :  ชุดผ้าไหม/ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ (เน้นการสวมเสื้อเหลือง  เสื้อชมพู  เป็นกรณีพิเศษ)

พิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  (หอประชุมอำเภอสตึก)


เวลา  08.00  น.  
            - ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภา
               องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้า  ประชาชน
               นักเรียน กลุ่มพลังมวลชน  พร้อมกัน  ณ  บริเวณพิธีหอประชุมอำเภอสตึก
            - ผู้เข้าร่วมพิธี  ลงนามถวายพระพร
เวลา  09.15  น. พระสงฆ์สมณศักดิ์  10  รูป  ประจำอาสนะสงฆ์
เวลา  09.30  น. นายอำเภอสตึก  ประธานในพิธี  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี  ผู้ร่วมพิธียืนตรง
        (วงดุริยางศ์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์โดย  ร.ร.สตึก)  เพลงจบทุกคนนั่งลง
           - ประธานลงนามถวายพระพร
           - ประธานไปนมัสการประธานสงฆ์เสร็จแล้วไปประจำที่นั่ง
           - ประธานเดินไปที่โต๊ะหมู่บูชาสำหรับพระสงฆ์  (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)
           - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  (ผู้ร่วมพิธีพนมมือ)
           - เสร็จแล้วเดินกลับไปที่นั่ง  (ผู้ร่วมพิธีนั่งลงพร้อมประธาน)
           - พิธีกรอาราธนาศีล  พระสงฆ์ให้ศีล  ประธานและผู้ร่วมพิธีรับศีล
           - ประธานเดินไปที่โต๊ะหมู่หน้าเวทีประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์  (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)
                  - เปิดกรวยดอกไม้  ธูปเทียนแพ
                  - ถวายพานพุ่มเงิน  พุ่มทอง
                  - ถวายคำนับ (ผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ พร้อมประธาน)
- ประธานเดินไปที่แท่นพิธี
- อ่านคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล
- จบแล้วประธานถวายคำนับ (ผู้ร่วมพิธีถวายคำนับพร้อมประธาน)
- ผู้บังคับกองเกียรติยศสั่งกองเกียรติยศถวายความเคารพ
- บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารี โดยโรงเรียนสตึก
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- จบเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้บังคับกองเกียรติยศ สั่งกองเกียรติยศ เรียบอาวุธ (ประธานในพีถวายคำนับ) ยุงสลุต  21 นัด
- ประธานเดินทางกลับไปประจำที่นั่ง (ผู้เข้าร่วมพิธีถวายคำนับ)
- ประธานในพิธีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหารปิ่นโตและจัตตุปัจจัยไทยธรรม
- ประธานกรวดน้ำพระสงฆ์ยกพัดขึ้นอนุโมทนาและถวายอดิเรกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ประธานกราบนมัสการพระที่โต๊ะหมู่บูชาแล้วกลับมานั่งประจำที่เดิม
- เจ้าหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์กลับ


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

          - นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี เดินไปที่แท่นพิธี (ผู้ร่วมพิธียืนตรง)
- ประธานกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นราชาการที่ดีและพลังแผ่นดิน  จบแล้ว ประธานถวายคำนับ (ผู้ร่วมพิธีถวายคำนับพรัอมประธาน)
- ผู้บังคับกองเกียรติยศ สั่งกองเกียรติยศถวายความเคารพ  (ประธานและผู้ร่วมพิธียืนตรง)
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลง “พ่อของแผ่นดิน” (ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงพร้อมกัน)
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลง “สรรเสริญพระบารี”  โดย โรงเรียนสตึก  จบแล้ว ผู้บังคับกองเกียรติยศ สั่งกองเกียรติยศเรียบอาวุธ (ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายคำนับ)
- ประธานกลับประจำที่นั่ง
- กองเกียรติยศกลับที่ตั้ง
- เสร็จพิธี
การแต่งกาย
การแต่งกาย ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบเต็มยศหรือเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
ทหารตำรวจ ชุดเครื่องแบบเต็มยศ กระบี่ ถุงมือ
ภาคเอกชน สมาคม สโมสร ชุดตามสังกัด/ชุดสุภาพ/ชุดผ้าไหม/ผ้าไทย

ภาคค่ำ
การเดินเทิดพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
(สถานที่ :  หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก)

ขบวนที่  1 หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสตึก
ขบวนที่  2  สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสตึก
ขบวนที่  3  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ.สตึก
ขบวนที่  4 ข้างโรงเรียนบ้านสตึก

เวลา  16.00  น. - จัดริ้วขบวนตามรูปแบบขบวนที่กำหนด
เวลา  17.00  น. - เริ่มเคลื่อนขบวนตามเส้นทางที่กำหนด
เวลา  17.45  น. - ขบวนถึงบริเวณพิธีศาลาอำนวยการหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก
                        - ลงทะเบียนพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง
เวลา  18.00  น. - เคารพธงชาติ
เวลา  18.05  น.  - ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ  อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะตามลำดับ
       (วงดนตรีไทย  โรงเรียนบ้านสตึก  บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์,  บทเพลงเทิดพระเกียรติ
       ขณะที่ส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ  ถวายเครื่องราชสักการะ)
เวลา  19.19  น. - นายอำเภอสตึก  ประธานในพิธี  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี  (วงดุริยางศ์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
                       - ประธานขึ้นบนเวทีที่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์  ถวายคำนับ  เปิดกรวยดอกไม้  และถวายเครื่องราชสักการะ  (พานพุ่มเงิน  พุ่มทอง)  ถวายคำนับ
                       - ประธานประจำแท่นพิธี  จุดเทียนชัย  (เจ้าหน้าที่ดับไฟฟ้าในบริเวณพิธี  ยกเว้นไฟส่องสว่างพระบรมทิสลักษณ์บนเวที)  ประธานต่อเทียนชัยและจุดต่อให้ผู้ร่วมพิธี
                       - ประธานประจำแท่นพิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
                       - ประธานกล่าวจบ  วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  โดย  ร.ร.สตึก
- ประธาน  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้ร่วมพิธี  ร่วมร้องเพลงหมู่  ตามลำดับ
- เพลงสดุดีมหาราชา
- เพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา
- เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
                       - จุดพลุ  ดอกไม้ไฟและปล่อยโคมลอย
                       - เสร็จพิธี
                       - มหรสพสมโภช

การแต่งกาย 1.  ข้าราชการ  ทหาร  ตำรวจ  แต่งกายชุดผ้าไหมแขนยาว/ชุดผ้าไทย/ชุดผ้าไหม
2.  ภาคเอกชน   ชุดตามสังกัด/ชุดผ้าไหม/ชุดสุภาพ/นักเรียนนักศึกษา  ชุดนักเรียน/นักศึกษา
    ชุดสุภาพ  (เน้นการสวมเสื้อชมพูเป็นกรณีพิเศษ)
เครื่องราชสักการะ  พานพุ่มเงิน  -  พุ่มทอง  จำนวน  1  คู่/หน่วยงาน
- ขอให้ผู้ร่วมพิธี  นำเทียนมาร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลด้วย


หมายเหตุ
การจัดแบ่งขบวน
ขบวนที่  1 หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสตึก อบต.สะแก,อบต.ท่าม่วง,สนง.ที่ดิน,สนง.ไปรษณีย์,ธนาคารออมสิน,ธนาคารกรุงเทพฯ,ร.ร.จุฬาภรณฯ,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,พลังมวลชน โรงเรียนและหน่วยงานต่าง  ๆ ในตำบลสังกัด
ขบวนที่  2  สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสตึก  อบต.ทุ่งวัง,อบต.กระสัง,อบต.สนามชัย,กิ่งกาชาดสตึก,สนง.เกษตร,ธกส.,ธนาคารกสิกรไทย,ร.ร.สะแกพิทยาคม,ร.ร.อบุบาลสตึก,ร.ร.ทุ่งวัง,ร.ร.หนองแวง,ร.ร.หนองครก,ร,ร.โคกอะโตด กำนันผู้ใหญ่บ้าน,พลังมวลชน โรงเรียนและหน่วยงานต่าง  ๆ ในตำบลสังกัด
ขบวนที่  3  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ.สตึก อบต.นิคม,อบต.ดอนมนต์,สถานีตำรวจภูธรอำเภอสตึก, กศน.,มูลนิธิเจ้าพ่อวังกรูด,สาธารณสุข,สถานีอนามัย,อสม.,ร.ร.ทศพรวิทยา,ร.ร.อนุบาลทศพร,ร.ร.บ้านสตึก,ธนาคารกรุงไทย,สนง.ไฟฟ้า,กลุ่มสตรี,สจ.ร.ร.อนุบาลสายสัมพันธ์,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,พลังมวลชน โรงเรียนและหน่วยงานต่าง  ๆ ในตำบลสังกัด
ขบวนที่  4 ข้างโรงเรียนบ้านสตึก อบต.สตึก,อบต.เมืองแก,อบต.หนองใหญ่,อบต.ชุมแสง,อบต.ร่อนทอง,ร.ร.สตึก,วิทยาลัยการอาชีพสตึก,ร.ร.บ้านหนองบัวเจ้าป่า,สนง.ประปา,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,พลังมวลชน โรงเรียนและหน่วยงานต่าง  ๆ ในตำบลสังกัด

ภาพกิจกรรมภาคเ้ช้าข้าราชการครูสังกัดอ.สตึก
ข้าราชการครูร.ร.บ้านสตึกข้าราชการครูร.ร.อนุบาลสตึก
วงดุริยางค์ ร.ร.สตึก
ข้าราชการครู โรงเรียนสตึก
กิจกรรมภาคบ่าย

โรงเรียนสตึก
วงดุริยางค์ร.ร.สตึก
วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ร.ร.สะแกพิทยาคม
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ร.ร.บ้านทุ่งวังอบต.ทุ่งวัง


ผอ.สมชาย อังกุละศรี ร.ร.บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฏร์บำรุง)
ผอ.สุเมธี  บุญไธสง ร.ร.บ้านทุ่งวัง
นายยลยงค์ มีพืชน์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี
นายปริญญา เจริญพานิช (เสื้อชมพู) นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสตึก


การแสดงเทิดพระเกียรติ จากนักเรียนร.ร.สตึก

การแสดงเทิดพระเกียรติ จากนักเรียนร.ร.สตึก


แบ่งปันความรู้ : [ภาพชุดที่ 1] [ภาพชุดที่ 2] [ภาพชุดที่ 3]


ข่าว : อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ แหล่งข้อมูลอ้างอิง : อ.สัมพันธ์ รุ่งแจ้ง/อ.นารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์ พิธีกร
ภาพถ่าย : อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา/อ.วีระชัย รุ่งรพีพรพงษ์/อ.วันชัย ฉัตรนันทภรณ์
ชมรม ICT572

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น