วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สพป.บร.4จัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง จำนวน 1 รุ่น รุ่น 474  ระหว่างวันที่  24-30 พฤศจิกายน 2553 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร ต.เมืองลีง อำเภอจอพระ จังหวัดสุรินทร์

สำหรับผู้เข้าอบรมในรุ่น 474 แบ่งผู้เข้าฝึกอบรมเป็น 2 กอง ๆ ละ 8 หมู่ ๆละ 9-10 คน (หมู่กวาง, หมู่ช้าง,หมู่ม้า,หมู่หมี, หมู่เสือ, หมู่สิงโต,หมู่กระทิงและหมู่แรด)   เป็นข้าราชการครู สังกัด สปพ.บุรีรัมย์ เขต 4  จำนวน 150 คน    คนวิทยากรในการฝึกอบรมเป็นคณะวิทยากรอบรมลูกเสือของจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการศึกษาที่  8  จำนวน 62 คน  โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้เป็นรับผิดโครงการฝึกอบรม

อย่าง่วงนอนก็แล้วกัน


เรียนตามฐาน ผอ.ก็มาอบรมด้วย

วิทยากรของเรา คุ้นหน้ากันทุกคน อ.ธนพล จงปัตนา
อ.สุวรรณ ภาษีและอ.ปิยวัฒน์ มณีเฉลิมวงษ์


กิจกรรมเรียนตามฐาน

กิจกรรมเรียนตามฐาน

กิจกรรมเรียนตามฐาน

พัก/เบรกเตรียมรับประทานอาหาร

ฟังคำบรรยาย/กิจกรรมการฝึกตามหลักสูตร

เรียนตามฐาน


ตรวจกองในตอนเช้า

ก่อนการแสดง...ฉากฮาหลังเวที

ภาพนี้เกินคำบรรยาย...

แบบนี้สนุกมากค่ะ...

สนุกสนาน...กิกจรรมรอบกองไฟ

แสดงรอบกองไฟ

มาสาย...ถูกลงโทษ

กำลังสร้างฐาน

สร้างเสร็จแล้ว


แบ่งปันความรู้  :  [ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการฝึกอบรม]


ภาพประกอบ :  อ.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.ศิริพงษ์ สิมสีดา/อ.สิริวัฒน์ วรเนตรสุทธิกุล ชมรม ICT572

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น