วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

อำเภอสตึกจัดงานวันครูประจำปี 2554

อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู บูรพาจารย์ ประกาศ เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติครู ผู้มีผลงานดีเด่น ภายใต้คำขวัญวันครู  2554 “ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า  บูชาครูของแผ่นดิน  ภูมินทร์ภูมิพล ” ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี  และการถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (84 พรรษา) 5 ธันวาคม  พ.ศ.2554

     >>...อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานวันครู ประจำปี 2554 ในวันที่ 16 มกราคม  2554 ณ หอประชุมอำเภอสตึกและโรงเรียนบ้านสตึก มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,200 คน ในภาคเช้าทำบุญตักบาตร ในส่วนของพิธีการ พิธีสงฆ์ พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณตน มอบวุฒิบัตร/โล่  ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่น ได้รับเกียรติจาก นายยลยง มีพืชน์ นายอำเภอสตึก เป็นประธานในพิธี  ภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี  ในส่วนภาคค่ำงานเลี้ยงสังสรรค์ "คุรุสตึกสัมพันธ์ 54" ได้รับเกียรติจาก ส.ส.รังสิกร ทิมาตฤกะ เป็นประธานในพิธี พร้อมสนุกสนาน (ม่วนซื่น) จากวงดนตรี และนักร้องหมอลำ สมจิตร บ่อทองและคณะ

กำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2554
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
16 มกราคม 2554

ภาคเช้า
    07.00 น.    คณะกรรมการจัดงานวันครู ครู ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ ประชาชนพร้อมกัน
                    ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
    07.30 น.    ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ให้ศีล
                     ครู ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการ ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตร
    08.30 น.    คณะกรรมการจัดงานวันครู ครู ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการและผู้มีเกียรติพร้อมกัน
                    ณ หอประชุมอำเภอสตึก
    09.19 น.    เริ่มพิธีสงฆ์
                   -  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                   -  รับศีล
                   -  ถวายเครื่องไทยธรรมปัจจัยและปิ่นโตภัตตาหาร
                   -  รับพร
                  -  เสร็จพิธีสงฆ์
    10.00 น.    ประธานพิธี มอบมาลัยกรครูอาวุโสในและนอกประจำการ (อ.สง่า บ่อมณี ข้าราชการบำน่าญ/ผอ.วิรัตน์ พลพา ร.ร.ชุมชนบ้านสะแก) ประธานคณะกรรมการจัดงานวันครูกล่าวรายงานการจัดงานวันครูต่อประธานในพิธี
      
                  -  ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ
                  -  ครูอาวุโสในประจำการนำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตน
    10.30 น.    ประธานมอบเกียรติบัตรแก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน
                  -  ประธานกล่าวคำปราศรัย
                  -  ประธานเดินทางกลับ

ภาคบ่าย
    13.00 น.    เริ่มการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์
ภาคค่ำ
    18.00 น.    งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์

หมายเหตุ
            การแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์


            1.  ทีมวังบูรพา (กลุ่มเครือข่ายสตึก 1/กลุ่มเครือข่ายสตึก 5)  เสื้อสีฟ้า
            2.  ทีมจ้าวเวหาลำตะโคง  (กลุ่มเครือข่ายสตึก 2/กลุ่มเครือข่ายสตึก 3) เสื้อสีแสด
            3.  ทีมพยัคฆ์ทักษิณ  (กลุ่มเครือข่ายสตึก 4/กลุ่มเครือข่ายสตึก 6)  เสื้อสีม่วง
           4.  ทีมสิงห์มัธยม (กลุ่มมร.ร.มัธยมศึกษาอ.สตึก สพม.32)  เสื้อสีเขียว
         ประเภทกีฬาที่แข่งขัน
         1.  ฟุตบอลครูชาย
         2.  วอลเลย์บอลครูชาย/หญิง
         3.  เซปักตะกร้อครูชาย (ผู้บริหาร/ครู 40 ปีขึ้น/ครู 40 ปีลง)
         4.  เปตอง (ผู้บริหาร/ครูหญิง)
         5.  ชักเย่อ ครูหญิง
      

พิธีสงฆ์

ลงทะเบียน/รับเอกสารวันครู

ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประธานในพิธี เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงฯ

ข้าราชการครูที่ร่วมกิจกรรมวันครู

ผู้บริหารสถานศึกษา/คณะกรรมการจัดงาน

มอบมาลัยกรครูอาวุโส ผอ.วิรัตน์ พลพา 

มอบมาลัยกรครูนอกประจำการ อ.สง่า บ่อมณี ข้าราชการบำนาญ


รองผอ.ธวัชชัย สายชมภู กล่าวรายงานการจัดงานวันครู

ผู้บริหารโรงเรียน/คณะกรรมการจัดงาน

คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรม

ครูดีเด่น ประจำปี 2554
รับรางวัลครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น
นายยลยง มีพืชน์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธี

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
ทีมชักหญิง "พยัคฆ์ทักษิณ" แชมป์แห่งปี
ทีมจ้าวเวหาลำตะโคง (สู้ไม่ถอย...ต้านกำลังทีมวังบูรพาไม่อยู่)
ขุนพลชักเย่อแข้งเหล็ํก นำทีมโดย ผอ.วราพร ผนิดรัตนากร

วังบูรพา สู้เขา สู้ ๆ ๆ ๆ 
ทีมสิงห์มัธยม ...สีเขียว สู้ ๆ ๆ ๆ
อ.อุทัย ลาดนาเลา ร.ร.ชุมชนบ้านสะแก กับการสร้างสีสันงานวันครู 54 (พระเอกลิเก)

วอลเลย์บอลหญิ ง ทีมวังบูรพา (ชุดสีฟัา)
พิธีกร .รองผอ.ประชุม อยู่เกาะ/อ.นารีรัตน์ รักษ์ศุภชนม์
คณะกรรมการจัดงานวันครู
รอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเิลิศการแข่งขัน
จับสลากของขวัญ


      

ข่าว :  สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/ศิริพงษ์  สิมสีดา/วีระชัย  รุ่งรพีพรพงษ์/จารุเกียรติ อธิพัฒน์พลากร/
อภิรัชต์  การิโก/วันชัย  ฉัตรนันทภรณ์/รชฏ  ชะรุมรัมย์/ทวี  ง้าวไข่น้ำ/
ชมรมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ICT 572

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น