วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สพป.บร.4 จัดพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา ปีการศึกษา 2553

เพิ่มคำอธิบายภาพ
วันที่  18  พฤศจิกายน  2553 เวลา เวลา 17.30 น.สปพ.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดพิธีเปิดงานมกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2553 ภายใต้คำขวัญ "ศิลปหัตถกรรมล้ำคุณค่า ส่งเสริมภุมิป้ญาเด็กไทย เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล พัฒนาเด็กไทยสู่สากล" ณ ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ความปลอดภัย : ล้อรถยนต์หาย...ไปกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา  2553 ของ สปพ.บร.4 ระหว่างวันที่  18-19  พฤศจิกายน  2553 ณ โรงเรียน/หน่วยงานที่เป็นสถานที่แข่งขัน ในอำเภอนาโพธิ์และอำเภอพุทไธสง  ในส่วนของเวทีกลาง มีกิจกรรมถนนวิชาการ และพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา โดยกลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ตลอดทั้งสองวัน

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2553 ภายใต้คำขวัญ "มหกรรมวิชาการ สืบสานภูมิป้ัญญา" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60 ในวันที่  16-17 พฤศจิกายน  2553 ณ หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง


การแข่งขันกีฬาฟุตบอล"บุรีรัมย์คัพ" ครั้งที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ได้จัดทำโครงการและดำเนินการแข่งขันกีฬาฟุตบอล "บุรีรัมย์คัพ"  ครั้งที่  2  ประจำปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนัีบสนุนกีฬาฟุตบอลของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นที่แพร่หลายและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลให้มีทัศนคติและเทคนิคเพื่อก้าวขึ้นสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  โดยกำหนดแบ่งการแข่งขันออกเป็น  2 รุ่น คือรุ่นอายุไม่เกิืน 18 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  รวม 10 โซน เพื่อหาทีมของตัวแทนแต่ละโซน มาทำการแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สพป.บร.4 เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่  15  พฤศจิกายน  2553  เวลา  10.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร คณะครู  กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสตึก  ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ณ อำเภอสตึก โดยออกเยี่ยมบ้านของเด็กหญิงสุชีรา  หงษ์ผ้วย  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนอนุบาลสตึก นักที่ได้รับทุนการศึกษาจากการคัดเลือกของกลุ่มโรงเรียนสตึก 2  โรงเรียนอนุบาลสตึก ประกอบด้วย

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ป้ายประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2553

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี 2553 ขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่  18-19 พฤศจิกายน  2553 สถานที่แข่งขันกิจกรรมแต่ละประเภทจะแยกแข่งตามโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ดัึงนี้

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สพป.บร.4 จัดประชุมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 11  พฤศจิกายน  2553   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชาชีพทางการศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน  200 คน  ณ หอประชุมโรงเรียนพุทไธสง อ.พุทไธสง สังกัดสพม.32 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เสริมสร้าง ศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

“นกกระเรียน” พันธุ์ไทยคู่แรก “คืนสู่ธรรมชาติ” ถึงพื้นที่ชุ่มน้ำบุรีรัมย์แล้ว

บุรีรัมย์ - นกกระเรียนพันธุ์ไทยสัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ ที่จะนำมาทดลองเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติคู่แรกของประเทศ เดินทางถึงพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก จ.บุรีรัมย์แล้ว เผยเตรียมดึงชุมชนและเยาวชนหมู่บ้านใกล้เคียงมีส่วนร่วมอนุรักษ์
     

ร.ร.บุ่งเบา…สถานศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งใหม่

เพิ่มคำอธิบายภาพ
จากสภาพการณ์น้ำท่วมในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  โดยเฉพาะโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำมูล และลำน้ำสาขา เช่น ลำสะแทด ลำตะโคง ลำชี ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่  21 ตุลาคม  2553 ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้สภาพน้ำยังท่วมขังอยู่ สถานศึกษาที่ถูกน้ำท่วมในขณะนี้ ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ แม้ว่าหลายโรงเรียนจะทำการเปิดการเรียนการสอนมาหลายสัปดาห์แล้วก็ตาม เช่น โรงเรียนบ้านบุ่งเบา โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี และโรงเรียนบ้านท่าเรือเป็นต้น


วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

"ชาติก้าวไกล โรงเรียนไทยเข้มแข็ง" โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี - นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ชาติก้าวไกล โรงเรียนไทยเข้มแข็ง" โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. โดยมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารองค์กรหลัก รวมทั้งผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมงานกว่า ๓,๐๐๐ คน

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 60

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  60 ในวันที่  18-19 พฤศจิกายน  2553 ณ อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพิธีเปิดใช้สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผู้แทนพระองค์ ฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยจ.บุรีรัมย์และจ.สุรินทร์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพและของพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์

เด้งผวจ.บุรีรัมย์ไปปทุมฯ อ้างเพื่อความเหมาะสม


เมื่อวันที่ 2พฤศจิกายน นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการผู้บริหารระดับสูงรวม 55ราย ตามที่กระทรวงมหาดไทย(มท.) เสนอ หลังก่อนหน้านี้ ครม.มีมติให้ มท.ทบทวน หรือยืนยันมติการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ มท.เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงตัว ปลัด มท.คนใหม่ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

รวมข่าวน้ำท่วมอำเภอ หน่วยงาน ในสพป.บุรีรัมย์ เขต 4


รวมข่าวที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ำท่วมในอำเภอสังกัดสปพ.บุรีรัมย์
น้ำมูล ที่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เพิ่มระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี คาดสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ น้ำทะลักท่วมแล้วกว่า 100 หลังคาเรือน ไร่นาเสียหาย 3 หมื่นไร่ ด้านเจ้าหน้าที่ ระดมช่วย

โรงเรียนบ้านท่าม่วงปิดเรียน...ห่วงความปลอดภัยของนักเรียน

 สภาพน้ำมูลไหลทะลักเข้าสู่หมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียนบ้านท่าม่วง  เนื่องจากหมู่บ้านในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าม่วง คือ หมู่ที่ 2 บ้านบิงและหมู่ที่ 9 บ้านสำโรงพัฒนา ซึ่งมีนักเรียนจำนวนร้อยละ 30 ของนักเรียนทั้งโรงเรียน ประสบปัญหาน้ำท่วมมีระดับสูงประมาณ 60 เซนติเมตร  นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ ดังน้นจึงแจ้งประกาศปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2553

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ร.ร.บ้านโนนยางโดน 2 เด้ง 2 ลำน้ำทะลักท่วม...ทุ่งหนองหนาว


        ...ถ้าท่านเดินทางจากสี่แยกไฟแดงอำเภอสตึกไปทางทิศตะวันออก  ที่มีป้ายบอกไปหมู่บ้านช้างการบินไทย-สุรินทร์ ระยะทาง  26  กิโลเมตร ที่นั่นเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังคงเหลืออัตลักษณ์การเลี้ยงชาวชาวกูยตำแรย์ โดยการจับช้างแบบบโพนช้่าง ด้วยภาษาผีปะกำ ที่เรียกว่า "กูบเทวะด่า" ชาวไทยกูยที่นี่จะมีอาชีพเลี่ยงช้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  จึงเีรียกว่ากูยอะจีง (อะ-จีง แปลว่าช้าง) หรือกูยเลี้ยงช้าง